CCL-leden onder de indruk tijdens ‘fieldtrip’ langs projecten Vrij-Baan

Meer dan zestig leden van de Commerciële Club Leeuwarden verzamelen zich op maandag 14 april 2014 voor een bustour langs de veertig projecten van Leeuwarden Vrij-Baan.

Na een kort welkomstwoord introduceert voorzitter Ruud Glas de gastheer, Henk Deinum. Als wethouder voor de Gemeente Leeuwarden met in zijn portefeuille Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening is hij de aangewezen persoon om de plaats van de verhinderde Thea Koster in te nemen.

De wethouder geeft een korte introductie. Nadat bekend werd dat de Zuiderzeelijn er niet ging komen, hebben de provincie Friesland en de Gemeente Leeuwarden intensief gelobbyd om toch een deel van het geld wat initieel voor de lijn bestemd was, te behouden voor de stad Leeuwarden. Dit is gelukt en dat geld wordt nu gebruikt voor de realisatie van de haak om Leeuwarden. Het totale project kost zo’n 800 miljoen euro en wordt gerealiseerd langs drie speerpunten.

Het eerste speerpunt is duurzaamheid, bijvoorbeeld door middel van het hergebruiken van de grond die overblijft na het afgraven van een tunnel of aquaduct. Ook wordt er voorkeur aan het gebruik van speciale technieken voor de verplaatsing van aarde voor ophogingen gegeven, in plaats van aan de inzet van vrachtwagens.

Social return: laat de investering ook werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen opleveren. Alleen al in de directe sfeer leveren de projecten zo’n 5000 manuren aan arbeid op. Maar ook na de realisatie van de haak zal Leeuwarden gebruik kunnen maken van de economische impuls die de stad en haar omgeving hierdoor krijgt.

Onderwijs, tot slot, is het derde speerpunt. Direct bij het vormgeven van het project heeft de werkgroep gezegd: zulke grote en belangrijke dingen realiseren zonder daar de jeugd en kinderen bij te betrekken, kan niet. Nu worden er excursies georganiseerd naar de diverse aquaducten die gerealiseerd worden en zijn leerlingen van de Friese Poort gevraagd zich in te zetten voor de gehele realisatie van de carpoolplaats bij het Hemriksein.

Alle deze feiten worden op bevlogen wijze verteld door de gidsen Durk Bergsma (Programma directeur Leeuwarden Vrij-Baan) en Sjoerd Vrieswijk (Provinciaal projectleider) hier en daaraangevuld door Henk Deinum.
De ervaren buschauffeur stuurt de grote dubbeldekker vastberaden langs de wegversmallingen op de Tesselschadestraat, over de Heliconweg die grotendeels klaar is (,,alleen de bomen moeten nog wat Pokon hebben”) linksaf over het Europaplein, dat op dit moment in het project nog als ‘probleem’ betiteld wordt.

Dan gaat het richting Harlingen waar links na Crystalic al heel duidelijk de contouren van de haak in het landschap zichtbaar zijn. Het nieuwe knooppunt tussen Marsum en Ritsumazijl is zelfs al voorzien van de armaturen die straks, rond de opening van dit deel op 10 en 11 mei, stoplichten zullen dragen.

Via de afslag bij Marsum en even verderop bij Deinum rijdt de bus over een speciaal voor het project aangelegde asfaltweg, dwars door de landerijen, terug in de richting van Leeuwarden. Hierbij worden twee in aanbouw zijnde aquaducten in het Van Harinxmakanaal aangedaan. Vervolgens rijdt de bus richting de Hendrik Algraweg en gaat zo op naar de Werpsterhoek.

Tijdens de tour is het overwegend stil in de bus: iedereen zit aandachtig te luisteren naar de vele feiten, verhalen en wetenswaardigheden. Na de lunch in de projectboerderij van Rijkswaterstaat bij Wirdum, gaat de tocht langs Zuiderburen, over het Drachtsterplein terug Leeuwarden in. Linksaf geslagen verteld Durk Bergsma nog dat ook de Julianalaan en het Stephensonviaduct tegen het eind van het project een grote metamorfose zullen hebben ondergaan.

De bus stopt tiptop tijd bij het Europahotel. De reacties zijn enthousiast en lovend: de fieldtrip wordt ervaren als een leerzame en zeer interessante middag.

« terug naar overzicht