Algemene Ledenvergadering

18-03-2019

Op maandag 18 maart is de Algemene Ledenvergadering van onze club.

Aanvang | 17.00 uur

Locatie | Oranje Hotel Leeuwarden

AGENDA

 1. Opening
   
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 maart 2018
   
 3. Jaarverslag secretaris
   
 4. Financieel jaarverslag penningmeester
  1.  Verslag van de kascommissie
  2.  Goedkeuring en verlening decharge
    
 5. Begroting 2018
  1.  Vaststellen begroting
    
 6. Voorstel contributieverhoging per 1 januari 2020
   
 7. Benoeming lid kas commissie
   
 8. Samenstelling Bestuur | Bestuursverkiezingen
   
 9. Wat verder ter tafel komt
   
 10. Vaststellen datum en locatie volgende vergadering: maandag, 23 maart 2018, locatie OranJe Hotel, Leeuwarden
   
 11. Sluiting met een borrel

We treffen u graag! U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

« terug naar overzicht

Aanmelden voor dit evenement?

Om u aan te melden voor dit evenement dient u lid te zijn van de Commerciële Club Leeuwarden.